Diễn kịch Bác Hồ và các thiếu nhi10A3 nguyễn bỉnh khiêm bình phước.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich