DIỄN KỊCH "AN TOÀN GIAO THÔNG"Lớp 5A1 biểu diễn.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich