Diễn kịch: "Ăn miếng trả miếng" – Ngoại khóa Phòng chống tham nhũng/ Trường Phổ thông Duy TânHướng ứng phong trào Phòng chống tham nhũng, hôm nay, tổ Sử – Địa – Giáo dục Công Dân trường phổ thông Duy Tân tổ chức ngoại khóa với nhiều nội dung hấp dẫn, mang tính nhân văn. Nổi bật là vở kịch ” Ăn miếng trả miếng” dựa theo câu chuyện cổ tích Tấm Cám do các học sinh lên ý tưởng kịch bản.
Qua nội dung câu chuyện và các câu hỏi về phòng chống tham nhũng, nhà trường rất mong các học sinh – những chủ nhân tương lai đất nước có thể nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong sự nghiệp đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi căn bệnh tham nhũng.

Từ khóa liên quan: duy tan school,trường phổ thông duy tân,trường duy tân phú yên,ngoại khóa phòng chống tham nhũng,sân khấu diễn đàn

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich