[Điểm tin] Quan Chức WHO: cần "Cách Ly" Những Người Bị Bệnh Trong Gia Đình Bạn | TQKKD

[Điểm tin] Quan Chức WHO: cần "Cách Ly" Những Người Bị Bệnh Trong Gia Đình Bạn | TQKKD


Các tin Trung Quốc tuần này: – Tổ chức Y tế Thế giới nói chính quyền các nước có thể cần phải “cách ly” các thành viên bị ốm trong các gia đình. -…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Các tin Trung Quốc tuần này: – Tổ chức Y tế Thế giới nói chính quyền các nước có thể cần phải “cách ly” các thành viên bị ốm trong các gia đình. -…