Điệu Nhảy Nhẹ Nhàng Cho Người Mới Bắt Đầu Học Nhảy Vũ Đạo ( A Liên : 阿 莲 )Môt điệu nhảy nhẹ nhàng đẹp mắt Square Dance ! bài hát nhạc nền
( 流泪的情人 ) nước mắt tình nhân

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua