Đi tuyên truyền phòng dịch, tổ trưởng dân phố đánh nhau với dân | VTC Now

Đi tuyên truyền phòng dịch, tổ trưởng dân phố đánh nhau với dân | VTC Now


VTC Now | Trong lúc đi tuyên truyền phòng dịch bệnh, tổ trưởng tổ dân phố ở huyện Ea Kar, Đăk Lăk đã đánh nhau với người dân đến mức phải nhập viện cấp cứu.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

VTC Now | Trong lúc đi tuyên truyền phòng dịch bệnh, tổ trưởng tổ dân phố ở huyện Ea Kar, Đăk Lăk đã đánh nhau với người dân đến mức phải nhập viện cấp cứu.
4.21