Đi Học bé Tống Thị Tuyết Nhi cùng các bạn múa Lớp 4,2 trình bàyNgàyLễ Khai Giảng Trường Phạm Văn Chiêu Bé Tống Thị Tuyết Nhi cùng nhóm múa lớp 4/2 biểu diễn bài Đi Học

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua