"Đi có mỗi đoạn, đội mũ bảo hiểm… không tiện" | QTVKhông chỉ có các thanh niên mà các bậc trung, cao niên cũng rất “vô tư” đầu trần hoặc đội mũ cối, nón… thay mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ghi nhận tại TX Quảng Yên.
* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem