Đi Chùa mừng ngày phật đản sanh 2020

Đi Chùa mừng ngày phật đản sanh 2020


Hôm nay ngày 15/4/2020 âm lịch đi chùa lạy phật mừng ngày Phật Đản sanh.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Hôm nay ngày 15/4/2020 âm lịch đi chùa lạy phật mừng ngày Phật Đản sanh.