Đền Thờ Hoàng Bảy – Cách sắm lễ Mặn và Chay!

Đền Thờ Hoàng Bảy – Cách sắm lễ Mặn và Chay!


#Tín_Ngưỡng_Thờ_Mẫu#Hoàng_Bảy#Sắm_Lễ#
* Sự tích ông Hoàng Bảy – Bảo Hà – Lào Cai
* Đền Chúa Thác Bờ – Nơi linh thiêng bậc nhất tỉnh Hòa Bình
* Chầu văn Chầu Năm Suối Lân
* Xin đài âm dương/ cách xin đài âm dương
* Tìm hiểu về Tín Ngưỡng Thờ Mẫu
* Các ngày tiệc trong Tín Ngưỡng Thờ mẫu
* Chầu văn hay – Tiệc Mẫu tháng 3
* Sự tích mẫu đệ tam Thoải Phủ
*Văn Chúa Nguyệt Hồ

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

#Tín_Ngưỡng_Thờ_Mẫu#Hoàng_Bảy#Sắm_Lễ#
* Sự tích ông Hoàng Bảy – Bảo Hà – Lào Cai
* Đền Chúa Thác Bờ – Nơi linh thiêng bậc nhất tỉnh Hòa Bình
* Chầu văn Chầu Năm Suối Lân
* Xin đài âm dương/ cách xin đài âm dương
* Tìm hiểu về Tín Ngưỡng Thờ Mẫu
* Các ngày tiệc trong Tín Ngưỡng Thờ mẫu
* Chầu văn hay – Tiệc Mẫu tháng 3
* Sự tích mẫu đệ tam Thoải Phủ
*Văn Chúa Nguyệt Hồ
5.00