Đến Chùa Tu Học KTMH Chùa Khai Nguyên Năm 2018 Đợt 2 Múa Tu TâmNam Mô A Di Đà Phật!
Chùa Tản Viên – Tản Viên Sơn Quốc Tự
– Địa chỉ: Xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
© Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam – Chùa Khai Nguyên
– Địa chỉ : Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây – Thành Phố Hà Nội
Điện thoại: 0243. 610 897 – DĐ: 0167 670 7765
E-mail: chuakhainguyen@gmail.com
Facebook:
Website: –

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua