Demo.Hòa tấu nhạc cụ dân tộc Lời Của Đại Ngàn.Sáng tác : Y Chel Niê

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu