Đệ tử Nam Huỳnh Đạo và "Quái Vật Da Nâu" của Johnny Trí Nguyễn tự tin đánh bại Flores trên sàn MMA

Đệ tử Nam Huỳnh Đạo và "Quái Vật Da Nâu" của Johnny Trí Nguyễn tự tin đánh bại Flores trên sàn MMA


Võ sư Pierre Francois Flores từng 2 lần tìm đến các võ đường Nam Huỳnh Đạo và Liên Phong. Võ sĩ Trần Quang Lộc đã và đang ăn tập ở cả hai võ đường…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày hoàng đạo