Đây Là Server Skywar Đáng Chơi Nhất Trên Minecraft Pe 1.12+Ip server : play.hyperlandsmc.net
Port : 19132
☆ Follow Fozy VN Subscribed channel ( ͡° ͜ʖ ͡°): ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Facebook : Gmail:foxfozyvn@gmail.com
Soundcould : Song : ( đg cập nhật)
Like ,share and subscribed 😁 **********************************

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri