DAWN OF MAN #4: Thuần hóa dê và cừuTrong Dawn of Man, bạn sẽ quản lý một bộ tộc người tiền sử, hướng…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Khai Khoáng: https://akbarmontada.com/category/khai-khoang