David Dương lừa anh em vào đại lý để hưởng hoa hồng nhà cái, lấy tiền xương máu của anh emĐây là video của david Dương đánh thua xong xóa bỏ ngay, kêu gọi a e vào nhóm xong hô thua để dc hưởng hoa hồng nhà cái

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Giáo Dục: https://akbarmontada.com/category/giao-duc