Dao Trung Thanh (Mr.) | Speaker Interview | TEDxĐaKao: Delayed Gratification[English Below]
Giám đốc công nghệ (CTO) của tập đoàn Media Ventures Vietnam (MVV Group) | Đồng tác giả cuốn sách “Hướng Nghiệp 4.0”
Thạc sĩ viễn thông (ĐHBK Tp.HCM), thạc sĩ an ninh mạng (Học viện Quốc gia Viễn thông- Institut National des Télécommunications -Pháp)
Là một chuyên gia về lĩnh vực Viễn thông và CNTT với gần 25 năm kinh nghiệm, ông Thành từng kinh qua nhiều vị trí kỹ thuật và quản lý như Phó giám Đốc Trung tâm Hỗ trợ Khách Hàng và Quản lý cước – VNPT Tp.HCM, Phó giám đốc Công ty Tin học Bưu điện (Netsoft) và hiện nay đang phụ trách về công nghệ và chiến lược của tập đoàn MVV Group, giảng viên của học viện lãnh đạo MVV Academy.
Là nhà tư vấn chiến lược cho nhiều công ty và tập đoàn trong và ngoài nước như MobiFone, Viettel, PVGas…, Ông Thành còn có 12 năm giảng dạy về Mạng máy tính, Bảo mật thông tin và Quản trị kinh doanh tại trường Cao Đẳng kỹ thuật Sài gòn (Saigon Tech), chi nhánh của Đại học Austin (Houston) tại TP Hồ Chí Minh. Ông Thành là cộng tác viên của Viện John von Neumann- ĐHQG Tp.HCM, viện toán ứng dụng cao cấp, tham gia giảng dạy khóa Đào tạo lãnh đạo theo mô hình bản thể và hiện tượng luận, chương trình đào tạo iCEO của Học viện Doanh nhân MVV.
Cuốn sách mới nhất có tựa đề “Hướng nghiệp 4.0” mà ông Thành là đồng tác giả về đề tài Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với việc hướng nghiệp thế hệ trẻ.
Với bài chia sẻ của ông Thành trong chương trình TEDxĐaKao lần tới sẽ giúp định hướng những ai đang tìm đi tìm chính mình cũng như con đường nghề nghiệp trong xã hội đang có những thay đổi sâu sắc về mặt công nghệ thông tin như hiện nay.
———————————
Thông tin sự kiện: TEDxĐaKao: Delayed Gratification (Sức Mạnh Ý Chí)
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
– Số điện thoại: (+84) 869280716
– Facebook: TEDxĐakao
– Website: www.tedxdakao.com
– Hãy ở hữu tấm vé của mình ngay tại: bit.ly/TEDxDakao_DG

CTO of Media Ventures Vietnam (MVV Group) | Book Co-Author of “Career 4.0”
Master of Telecommunications (HCMC University of Technology), Master of Network Security (Institut National des Télécommunications, France)
As a specialist in the field of telecommunications and IT with nearly 25 years of experience, Mr. Thanh has experienced many technical and managerial positions such as Deputy Director of Customer Support and Management Center – VNPT HCMC., Deputy director of Internet and software Company (Netsoft) – VNPT HCMC. and currently responsible for technology and strategy of MVV Group.
As a strategic consultant for many domestic companies and multinational corporation and corporations such as MobiFone, Viettel, PVGas …, Mr. Thanh also has 12 years of teaching in Computer Networks, Information Security and Business Administration at Saigon Institute of Technology, a branch of the University of Austin (Houston) in Ho Chi Minh City. Mr. Thanh is an affiliate of the John von Neumann Institute – VNU HCMC, a high-level applied mathematics institute, teaching leadership training on ontological and phenomenological models.
In addition, Thanh regularly writes articles on telecommunication, IT, network security, telecommunication and IT related products.
The latest book, entitled “Career 4.0,” which Mr. Thanh co-authored on the topic of the 4th Industrial Revolution for young people’s career guidance, was launched in July 2018.
In Thanh’s sharing at the next TEDxĐaKao, it will help orient you to search for your identity as well as the career path in the contemporary society, that has such profound changes happening in the information technology.
———————————
Event information: TEDxĐaKao: Delayed Gratification
If you have any questions, please contact:
– Mobile: (+84) 869280716
– Facebook: TEDxĐakao
– Website: www.tedxdakao.com
– Limited Tickets (from 599,000 VND): bit.ly/TEDxDakao_DG

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Giáo Dục: https://akbarmontada.com/category/giao-duc