Đánh số trang từ trang bất kỳ trong Word 2007, 2010, 2013Hướng dẫn cách đánh số trang từ một trang bất kỳ trong phần mềm Microsoft word 2007, 2010, 2013. Đánh nhiều kiểu loại trang khác nhau trong một file word luận văn, đề tài, đề án tốt nghiệp,….

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe