Đăng truyện lên wattpadNội dung video: Sau khi đăng ký tài khoản, vào email để kích hoạt tài khoản. Sau đó, tạo truyện mới, tạo tag, ngôn ngữ, … Và viết, cập nhật nội dung của truyện. Sau đó, kiểm tra xem truyện của mình đã được đăng lên wattpad chưa.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giai-tri