Đảng bộ xã Hùng Mỹ – Dấu ấn sau một nhiệm kỳ

Đảng bộ xã Hùng Mỹ – Dấu ấn sau một nhiệm kỳ


Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Hùng Mỹ đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Kinh tế, xã hội ngày một phát triển,…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Hùng Mỹ đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Kinh tế, xã hội ngày một phát triển,…