Dân Ta ĐẦU ĐỘC Chính Dân Ta Không Còn Gì Bằng Có Thể TÀN NHẪN Hơn Hoa Quả Này Cố Tình Ăn Là Mất MạngDân Ta ĐẦU ĐỘC Chính Dân Ta Không Còn Gì Bằng Có Thể TÀN NHẪN Hơn Hoa Quả Này Cố Tình Ăn Là Mất Mạng Sống An Nhiên với xuất phát từ tâm …

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Công Nghiệp: https://akbarmontada.com/category/cong-nghiep