Đàn nguyệt ( hướng dẫn lưu ko dọc cơ bản )Dành cho người mới học

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu