Dán dữ liệu xen kẽ vào bảng dữ liệu dùng lọc ( copy and paste) trong excel.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe