Đam mê múa lân , nhưng ba mẹ lại bắt đi học…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua