Đàm Đạo: Đức Phật và Đạo Phật lịch sử Bất Dị Pháp Sư

Đàm Đạo: Đức Phật và Đạo Phật lịch sử Bất Dị Pháp Sư


Đây là trang Tiếng nói Chân lý Chánh Pháp Phật Giáo, do những Tín đồ Phật tử tạo nên nhầm góp phần với Thầy Thiện Tài truyền đăng tục diệm.
Kính mong quý Thiện hữu trí thức, Nhân giả trí thức và Thiện tín Phật tử đón xem nghe.
Đỉnh cao của Đạo Phật là Trí Tuệ đưa con người đến Giải thoát và Giác Ngộ.
✔ Cảm ơn quý Phật tử và đạo hữu đã luôn đồng hành cùng kênh Thích Thiện Tài – Bất Dị Pháp Sư trong thời gian qua.
► Hãy cùng bấm Đăng Ký Kênh “𝐒𝐔𝐁𝐒𝐂𝐑𝐈𝐁𝐄 ➥ 𝐋𝐈𝐊𝐄 ➥ 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐄 ➥ 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐍𝐓” để mang những lời Phật dạy đến tất cả mọi người. Chúc quý Phật tử và đạo hữu thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý!
* Các video trên Thích Thiện Tài – Bất Dị Pháp Sư đã được đăng ký bản quyền với YouTube.
* Không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
Kết nối với chúng tôi:
👍 Facebook:
👍 YouTube:
👍 Website:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Đây là trang Tiếng nói Chân lý Chánh Pháp Phật Giáo, do những Tín đồ Phật tử tạo nên nhầm góp phần với Thầy Thiện Tài truyền đăng tục diệm.
Kính mong quý Thiện hữu trí thức, Nhân giả trí thức và Thiện tín Phật tử đón xem nghe.
Đỉnh cao của Đạo Phật là Trí Tuệ đưa con người đến Giải thoát và Giác Ngộ.
✔ Cảm ơn quý Phật tử và đạo hữu đã luôn đồng hành cùng kênh Thích Thiện Tài – Bất Dị Pháp Sư trong thời gian qua.
► Hãy cùng bấm Đăng Ký Kênh “𝐒𝐔𝐁𝐒𝐂𝐑𝐈𝐁𝐄 ➥ 𝐋𝐈𝐊𝐄 ➥ 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐄 ➥ 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐍𝐓” để mang những lời Phật dạy đến tất cả mọi người. Chúc quý Phật tử và đạo hữu thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý!
* Các video trên Thích Thiện Tài – Bất Dị Pháp Sư đã được đăng ký bản quyền với YouTube.
* Không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
Kết nối với chúng tôi:
👍 Facebook:
👍 YouTube:
👍 Website:
5.00