Đảm bảo an ninh năng lượng trong mùa dịch COVID-19

Đảm bảo an ninh năng lượng trong mùa dịch COVID-19


Việc duy trì hoạt động của Trung tâm phân phối khí Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Việc duy trì hoạt động của Trung tâm phân phối khí Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc…