Đài Phát Thanh Vatican Thứ Hai 21.10.2019Chương trình hôm nay gồm có: – 0:37 ĐTC cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Truyền Giáo lần thứ 93 – 7:36 Đọc kinh Truyền Tin với ĐTC – 10:19 Một số báo cáo …

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Địa Điểm: https://akbarmontada.com/category/dia-diem