ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2020 – Buổi sinh hoạt ngày 14/4 Âm lịch GĐPT AN CỰU CHÙA HOẰNG QUANG HUẾ

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2020 – Buổi sinh hoạt ngày 14/4 Âm lịch GĐPT AN CỰU CHÙA HOẰNG QUANG HUẾ


Buổi sinh hoạt ngày 14/4 Âm lịch tại Gia Đình Phật Tử An Cựu
Chùa Hoằng Quang Huế . Chúng con nguyện mãi nương theo hình bóng Ngài . NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
#caythuocbaithuocnam , #LễPhậtĐản2020, #ChuàHuế, #lePhatDan2020, #PHẬTĐẢN, #lephatdanohue2020, #LễPhậtĐảnHuế2020, #LePhatDan2020, #DailePhatDan2020, #lePhatDanoHue2020, #LễPhậtĐảnTạiHuế, #LễPhậtĐảnTạiHuế2020,
#LễPhậtĐảnởHuế, #Phatdan2020, #Chùađẹp, #ĐạiLễPhậtĐản2020
Bản quyền thuộc về kênh Cây Thuốc Bài Thuốc Nam của chúng tôi .,

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Buổi sinh hoạt ngày 14/4 Âm lịch tại Gia Đình Phật Tử An Cựu
Chùa Hoằng Quang Huế . Chúng con nguyện mãi nương theo hình bóng Ngài . NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
#caythuocbaithuocnam , #LễPhậtĐản2020, #ChuàHuế, #lePhatDan2020, #PHẬTĐẢN, #lephatdanohue2020, #LễPhậtĐảnHuế2020, #LePhatDan2020, #DailePhatDan2020, #lePhatDanoHue2020, #LễPhậtĐảnTạiHuế, #LễPhậtĐảnTạiHuế2020,
#LễPhậtĐảnởHuế, #Phatdan2020, #Chùađẹp, #ĐạiLễPhậtĐản2020
Bản quyền thuộc về kênh Cây Thuốc Bài Thuốc Nam của chúng tôi .,
5.00