ĐẠI HỘI KHÓA II HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT PHƯỜNG LIỄU GIAI 2019-2024Kênh NGƯỜI KHUYẾT TẬT VN chia sẻ những thông tin liên quan tới Người Khuyết Tật . Từ đời sống thường ngày tới chính sách của nhà nước .
Email : gvtlhnguyenthuc@gmail.com

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/bong-da