Đã tìm thấy vỏ đạn gần nơi Thứ trưởng Lê Hải An rơi xuống từ tầng 8?Đăng ký để xem thêm tin tại: #Xahoi24h, #lêhhảian #bộgiáodục Theo thông tin từ các nhân chứng và báo chí, thì Thứ trưởng Bộ giáo dục…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Giáo Dục: https://akbarmontada.com/category/giao-duc