ĐA DẠNG HÓA HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬTCông tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật là giải pháp then chốt để góp phần nâng cao trình độ hiểu biết của các tầng lớp nhân dân về các chủ trương lớn của Đảng và nhà nước. Thực tế đã ghi nhận, các quận huyện, phường xã trên địa bàn Tp.HCM đã có nhiều cách làm hay.
Đây là một buổi tuyên truyền về biển đảo và Chính sách Dân tộc của Đảng và Nhà nước, cùng với luật Tín ngưỡng tôn giáo với sự hào hứng của hơn 500 người dân tại phường 9, Quận 5. Bằng những thông tin được trình bày dễ hiểu, sinh động, Thạc sĩ Phạm Quang Thiều – Giảng viên Học viện Cán bộ TP Hồ chí Minh đã truyền nguồn cảm hứng về tình yêu quê hương đất nước.
Em NGUYỄN NIÊ TUẤN NAM – SINH VIÊN: Những nội dung thật sự sinh động, giúp em dễ tiếp thu
Bà TRẦN THỊ KIM LAN: Các buổi này thật sự có ích, giúp mình hiểu khó khăn của người dân, người linh ngoài khơi
Bà TRẦN NGUYỆT MAI – CHỦ UB MTTQ PHƯỜNG 9 QUẬN 5: Chúng tơi thường xuyên tổ chức để mang đến thông tin cho người dân..
Phường 9, Quận 5 là địa bàn có đông đồng bào các dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Bên cạnh đó, phường cũng là nơi tọa lạc của 2 trường Đại học lớn là ĐH Kinh tế và Đại học Y Dược TP.HCM. Việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền sẽ góp phần nâng cao hiểu biết của các tầng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước./.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Giáo Dục: https://akbarmontada.com/category/giao-duc