Dạy đàn cổ cho người chưa biết-Bài 5 | Phi vân điệp khúc dây đào | Tấn Thành Bàu NăngBài này Tấn Thành đàn mẫu trước rồi hướng dẫn đàn từng câu thật chậm và bấm rất rõ ngón. Mong rằng video này sẽ giúp các bạn yêu thích có thể…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu