D19E – 976 kéo tàu hàng quặng 3104 ngày 16/05/2019

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Khai Khoáng: https://akbarmontada.com/category/khai-khoang