D.I.D MEDIA CORP – TEAMBUILDING 2015 | EXOTIC VIỆT NAM#didmedia #exoticvietnam #htv2
D.I.D MEDIA CORP – TEAMBUILDING 2015 | EXOTIC VIỆT NAM
———————————————
EXOTIC VIETNAM CO., LTD
Teambuilding – Event – Travel
42/2 Tran Dinh Xu Street.,
Co Giang Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: + 84 (8) 3838 6655 (Ext : 21) – Fax: +84 (8) 3838 5908
Website : www.exotic.vn – www.hiteambuilding.com : www.exoticteambuilding.com – www.eventexotic.com

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the