Cựu chiến binh thảo luận về chống âm mưu diễn biến hòa bình, lật sửCÁC CỰU CHIẾN BINH ( Thượng tướng Võ Tiến Trung, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Thiếu tướng Võ Sở, Thiếu tướng Hoàng Kiền, Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, CCB – Nhà thơ Phạm Thông, thảo luận về chống âm mưu diễn biến hòa bình và viets sai lệch lịch sử, lật sử của nhóm viết bộ sử 15 tập mới xuất bản.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich