Cưới giữa dị.ch CV.19 ở Thanh Hóa: Sẽ tạm đình chỉ công tác Chủ tịch xã

Cưới giữa dị.ch CV.19 ở Thanh Hóa: Sẽ tạm đình chỉ công tác Chủ tịch xã


Theo Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa Thanh Hóa , ngay trong chiều nay 5 . 4 huyện sẽ ra công văn tạm đình chỉ công tác của ông Đỗ Doãn Cường Chủ tịch…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày cưới