Cuộc sống 24h: Bản tin đầu ngày 3/4/2020 | VTC Now

Cuộc sống 24h: Bản tin đầu ngày 3/4/2020 | VTC Now


VTC Now | Cuộc sống 24h – Bản tin đầu ngày 3/4/2020 có những nội dung chính sau:
– Thông tin mới nhất vê sức khỏe của các ca mắc Covid-19
– Không đeo khẩu trang, lên mạng thách thức bị phạt 300.000 đồng

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

VTC Now | Cuộc sống 24h – Bản tin đầu ngày 3/4/2020 có những nội dung chính sau:
– Thông tin mới nhất vê sức khỏe của các ca mắc Covid-19
– Không đeo khẩu trang, lên mạng thách thức bị phạt 300.000 đồng
3.82