Cúng Thí Thực Tại Chàu Vạn Linh Núi Cấm (15/3 âm lịch 2020)

Cúng Thí Thực Tại Chàu Vạn Linh Núi Cấm (15/3 âm lịch 2020)


Sau khi nhận được nước rửa tay được quyên góp từ Thành Phố Hồ Chí Minh, Như cùng Chồng đã đến đãnh lễ Quí Thầy và trùng hợp được tham gia buổi…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Sau khi nhận được nước rửa tay được quyên góp từ Thành Phố Hồ Chí Minh, Như cùng Chồng đã đến đãnh lễ Quí Thầy và trùng hợp được tham gia buổi…