Cùng ngày ông mất 20/3/20 âm lịch (2)

Cùng ngày ông mất 20/3/20 âm lịch (2)


Tâm nguyện cuối cùng của ông không thành, con trai trưởng quyết đưa ông về quê. Y tá đến bảo ông huyết áp đang cao cho uống thuốc nghỉ ngơi 30 phút mói được đi chuyển ông lên xe nhưng uống thuốc xong khênh ngay ông lên xe cho về quê. ông đã mất tại nhà thờ họ sau khoảng 3 giờ đồng hồ khi về đến quê cùng ngày 20/3/2020, 27/2 âm lịch.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Tâm nguyện cuối cùng của ông không thành, con trai trưởng quyết đưa ông về quê. Y tá đến bảo ông huyết áp đang cao cho uống thuốc nghỉ ngơi 30 phút mói được đi chuyển ông lên xe nhưng uống thuốc xong khênh ngay ông lên xe cho về quê. ông đã mất tại nhà thờ họ sau khoảng 3 giờ đồng hồ khi về đến quê cùng ngày 20/3/2020, 27/2 âm lịch.
5.00