Cụm 3 ngôi đền linh thiêng tại phường Tân Quang – Thành phố Tuyên Quang

Cụm 3 ngôi đền linh thiêng tại phường Tân Quang – Thành phố Tuyên Quang


Cụm 3 ngôi đền cạnh nhau nổi tiếng linh thiêng của xứ Tuyên thuộc phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang đó là đền Hạ, đền Thiềm cung và đền Kiếp…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Cụm 3 ngôi đền cạnh nhau nổi tiếng linh thiêng của xứ Tuyên thuộc phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang đó là đền Hạ, đền Thiềm cung và đền Kiếp…