( Cực Sôi Động) học sinh nhảy khai giảng trường THPT F-SCHOOL💥IDC – INSPIRE DANCE CREW
Nhóm nhảy trường THPT F-School ( Lâm Nghiệp ) trực thuộc trường đại học Lâm Nghiệp VN ( VNUF )
Thành lập từ 10/3/2019 với sự dẫn dắt của Ban Chủ Nhiệm K1 F-School
Bài nhảy trên khai giảng K2 năm học 2019-2020 tại G6- VNUF Hà Nội.
🎶 Ratchet + Younggods

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua