Cụ Dược, hát dâng văn cổ Đệ Nhất Thiên Tiên Thánh Mẫu – Phủ Dầy.An Thái thôn quê đất Phủ Dầy Giáng sinh vào cửa họ nhà Lê cải Trần….

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu