Cư dân Hồ Bắc: ‘Ngày Quốc tang tưởng niệm’ chỉ là lừa dối

Cư dân Hồ Bắc: ‘Ngày Quốc tang tưởng niệm’ chỉ là lừa dối


Tại Vũ Hán, tâm điểm đại dịch virus, người dân đã phải chịu đựng sự khủng khiếp trong hơn 70 ngày, họ tin rằng các quan chức đã báo cáo giảm số…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Tại Vũ Hán, tâm điểm đại dịch virus, người dân đã phải chịu đựng sự khủng khiếp trong hơn 70 ngày, họ tin rằng các quan chức đã báo cáo giảm số…