CTY BHNT AIA Việt Nam chi trả quyền lợi cho 3 khách hàng với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng tại Thái Bình

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem