CTM #36 | "TỐ LÁO" TỔNG CHƯỞNG LÝ BARR, ĐẢNG DÂN CHỦ "VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG"!#tranmaico #chinhtrimy #williambarr
CTM #36 | “TỐ LÁO” TỔNG CHƯỞNG LÝ BARR, ĐẢNG DÂN CHỦ “VỪA ĂN CƯỚP VỪA LA LÀNG” CHƠI CHIÊU HÈN KẾ BẨN!
Giải mã tin tức do WaPo và NYT tung ra để tố TT Trump và Tổng chưởng lý Barr “đi đêm” và “ép buộc” chính phủ Úc Đại Lợi nhằm tạo bằng chứng đàn hặc và truất phế TT Trump. Vấn đề của đảng Dân chủ hiện nay là họ sợ bị “Barr Công” điều tra vụ chơi dơ và phạm pháp để phá TT Trump trong kỳ bầu cử 2016 cùng những phi vụ làm ăn phi pháp dưới thời Obama-Biden-Hillary.
Xin quý vị nghe và chia sẻ mạnh video này để chúng ta hiểu thêm về những mưu hèn kế bản của đảng Dân chủ và chờ đợi “phim hay” sắp tới. Xin cám ơn!

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem