CRAZY BIRD CATCH! ATTACKED BY CATFISH! | HỌC BẪY CHIM BỊ ĐÀN CÁ TRÊ TẤN CÔNG VÀ CÁI KẾT!►►►Follow me on/Theo dõi trang cá nhân của tôi◄◄◄
Facebook:
Instagram:
—————————————-­—————————————-­——————————–
*Amazon Affiliate*
►My Filming Gear/Đồ nghề quay phim của tôi◄
GoPro:
GoPro Chest Mount/Đai đeo ngực GoPro:
GoPro Head Mount/Đai đeo trán GoPro:
GoPro Tripod:
Sd Card/Thẻ SD:
Microphone/Micro:
Microphone adaptor cable/Cáp chuyển đổi micro::
►Outdoors Equipment ◄
Paracord (Rope)/Dây thừng:
Leatherman/Dao Xếp Đa Năng:
“Above is the some of the equipment I use to make my videos. The links are provided by amazon and will provide me with a small percentage if you were to buy something. Thanks for supporting me and my channel!”
“Trên đây là tên của những dụng cụ tôi dùng để quay videos. Links từ Amazon và nếu bạn mua qua đó tôi cũng sẽ được trả một khoản phí nhỏ. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ kênh của tôi! “
—————————————-­—————————————-­——————————–
About this video/Về video này: CRAZY BIRD CATCH! ATTACKED BY CATFISH! | HỌC BẪY CHIM BỊ ĐÀN CÁ TRÊ TẤN CÔNG VÀ CÁI KẾT!
I had the opportunity to learn a new trapping technique from a local catfish farmer in Vietnam. A few days prior, the farmers were placing the traps into their catfish pond as theirs birds eat their fish, which causes them to lose money. The farmer suggest that I do it, which I couldn’t turn down. These traps require somebody to swim in the catfish pond, place a palm tree branch thing vertical, jamming it into the mud, and then setting the live bird trap on top. The type of birds that like to hang out and eat the fish are Yellow Bitterns and a Black-Crowned Night Herons or simply a Night Heron. Both of these birds are not endangered by any means and are actually on the far spectrum of the conservation status (Least Concerned). I only set two traps as I wanted to catch one bird. And yes, my dachshund and I ate the bird.
Tôi đã có cơ hội học thêm một kỹ năng đặt bẫy mới từ một người nuôi cá địa phương ở Việt Nam. Trước vài ngày, chủ trại cá sẽ đặt bẫy ở hồ cá Trê của họ vì mấy con chim này bắt cá trong hồ, đồng nghĩa với việc lấy đi đồng lương của họ. Ông chủ đã nhờ tôi đặt bẫy, việc này tôi không thể từ chối được. Loại bẫy này cần một người bơi ra giữa hồ để đặt cọc thẳng đứng, cắm xuống bùn, sau đó đặt bẫy lên trên. Loại chim bắt cá này là Cò và Vạc Rạ, hoặc đơn giản chỉ là chim Vạc. Cả hai loại này đều không phải động vật quý hiếm và thực tế thì có rất nhiều trong tự nhiên, còn rất xa mới vào danh sách quý hiếm cần bảo vệ. Tôi chỉ đặt 2 bẫy thôi vì tôi chỉ muốn bắt 1 con. Và tất nhiên, chú chó Xúc Xích và tôi đã nấu và ăn con Vạc.
#VietnamMeetsDustin
—————————————-­—————————————-­——————————–
Business Inquires/Công việc liên hệ qua:
► dustincheverier@gmail.com
*Based in Ho Chi Minh City, Vietnam
*Trụ sở tại Hồ Chí Minh, Việt Nam
—————————————-­—————————————-­——————————–
SUBSCRIBE for New Videos Every Week/ ĐĂNG KÝ KÊNH để không bỏ lỡ Videos mới mỗi tuần
*All of my videos contain both English and Vietnamese subtitles, videos before April 2019, you’ll need to turn on the subtitles with Youtube’s settings.
*Tất cả videos này đều có phụ đề Tiếng Anh và Tiếng Việt, trừ những videos trước 4/2019, bạn sẽ cần phải bật phụ đề ở phần Điều Chỉnh.
—————————————-­—————————————-­——————————–
If you’re curious and would like to know more about me, I answered frequently asked questions in this video:
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tôi, xem thử video tôi trả lời những câu hỏi về bản thân ở link bên dưới:
Night heron
yellow bittern
catfish pond
live bird trap
catch birds
new trapping techniques
swim in catfish pond
farmers in Vietnam
river trap
water bird traps
setting bird traps in the water

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu