[Cover + Vietsub] Lưu Lạc Thiên Nhai || 走天涯 || – Âm Khống Ngự Tỷ

[Cover + Vietsub] Lưu Lạc Thiên Nhai || 走天涯 || – Âm Khống Ngự Tỷ


Tác từ: Dương Vọng / 杨望 Tác khúc: Lão Miêu / 老猫 Hát gốc: Long Mai Tử / 龙梅子 Cover: Âm Khống Ngự Tỷ Video: Nhật Hy 希希 Trans lời hát: Miêu Tử Manh.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Tác từ: Dương Vọng / 杨望 Tác khúc: Lão Miêu / 老猫 Hát gốc: Long Mai Tử / 龙梅子 Cover: Âm Khống Ngự Tỷ Video: Nhật Hy 希希 Trans lời hát: Miêu Tử Manh.