Công ty cấp nước. Hệ thống nước sạch cách lắp đặt nối từng đoạn ống về nông thôn 881 – Thủy Miền TâyCông trình xây dựng đường ống dẫn nước sạch từ nhà máy về nông thôn. Cảnh anh em công nhân nhà máy lắp đặt ống và cách nối ống hiệu quả 881 – Thủy Miền Tây

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Xử Lý Chất Thải: https://akbarmontada.com/category/xu-ly-chat-thai