Công nghệ kỹ thuật hóa học – Khoa Công Nghệ (Mã ngành: 52510401) – Đại học Cần Thơ——————————————————————————————————–
Video này được đăng tải bởi Đoàn TN – Hội SV trường ĐH Cần Thơ
Website:
Facebook:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc