Công Nghệ Bảo Hiểm (InsurTech) Mang Lại Lợi Ích Gì Cho Các Gia Đình?💁‍♀️ Mọi sự thay đổi của các công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ đều vì khách hàng, mang đến cho khách hàng những lợi ích ngày càng vượt trội hơn.
💁‍♀️ Hãy cùng chuyên gia Ngô Trung Dũng – Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam – tìm hiểu từng ngóc ngách của InsurTech qua bài nói chuyện với 400 sinh viên Đại học Kinh Tế.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem